Chcąc zmierzyć daną śrubę, należy przede wszystkim pamiętać o poszczególnych jej elementach podlegających mierzeniu i uzyskiwanych w ten sposób parametrach. W tym przypadku będą to konkretnie średnica zewnętrza gwintu zewnętrznego śruby, średnica podziałowa gwintu zewnętrznego śruby, średnica wewnętrzna rdzenia, skok gwintu, kąt nachylenia boku gwintu i długość śruby. W calach praktycznych nie wszystkie wymienione elementy koniecznie trzeba poddać zmierzeniu. Wystarczy ograniczyć się do wybranych pomiarów.

Długość śruby

Długość śruby mierzymy od stożka / kuli śruby. Chcąc uzyskać w tym przypadku właściwy wynik pomiaru, nie należy przyjmować do mierzenia całości śruby bądź też samej części nagwintowanej. Poza tym warto pamiętać, że dobrze dobrana pod względem długości śruba gwarantuje właściwa eksploatację poszczególnych podzespołów w układzie. I tak zbyt krótka śruba to często przyczyna wyrwania gwintu lub po prostu uszkodzenia samej śruby. Z kolei zbyt długa śruba wymusza zbyt mocne dokręcenie, co także bywa przyczyną problemów, a także znacząco wystaje szybko ulegając procesom korozji.

Średnica gwintu

W przypadku śrub, mierzeniu w tym wypadku podlega średnica zewnętrzna gwintu. A zatem nominalny wymiar gwintu będzie tożsamy z jego średnicą zewnętrzną. Jak dokonać pomiaru? Najprościej w tym przypadku będzie posłużyć się suwmiarką.

Skok gwintu

Skok gwintu to odległość pomiędzy kolejnymi nitkami. Najprościej w tym przypadku posłużyć się w celu mierzenia grzebieniem pomiarowym do mierzenie skoku gwintów metrycznych lub calowych, jeśli jednak nie dysponujemy tego typu sprzętem możemy z powodzeniem posłużyć się także suwmiarką. Za pomocą owej suwmiarki właśnie mierzymy wymiar wyznaczany przez 10 zwojów gwintu, a następnie dzielimy uzyskany wynik przez 10. W ogólnie przyjętych oznaczeniach i z uwzględnieniem obowiązujących norm, oznaczenia śrub uwzględniające ich wymiary mogą wyglądać na przykład w następujący sposób: śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości może posiadać oznaczanie M12x125-8.8-A Fe/Zn10 oraz numer normy,z którego wnioskujemy, iż śruba posiada gwint M12, długość 125mm, klasę wytrzymałości 8.8, powłokę galwaniczną z cynku (Zn) o grubości 10mm. W naszym asortymencie znajdą państwo również nakrętki kołnierzowe!